<
18:03, 17.11.2006
Vajanského nábrežie
Spevnený múr. 3
>