<
10:20, 26.10.2008, 1/50 s, F/8, 10 mm, ISO 280
Prosiecka dolina
>