<
13:23, 09.07.2004, 1/160 s, F/8, 5.4 mm
Prosiecka dolina
>