<
12:26, 09.07.2004, 1/400 s, F/2.8, 5.4 mm
Prosiecka dolina
>