<
14:30, 28.08.2002, 1/320 s, F/3.5, 7.8 mm
Prosiecka dolina
25.
>