<
14:20, 28.08.2002, 1/160 s, F/2.8, 5.4 mm
Prosiecka dolina
15.
>