<
14:04, 28.08.2002, 1/80 s, F/4, 11.3 mm
Prosiecka dolina
14.
>