<
13:57, 28.08.2002, 1/50 s, F/2.8, 5.4 mm
Prosiecka dolina
Vodopád (11.)
>