<
13:51, 28.08.2002, 1/200 s, F/2.8, 5.4 mm
Prosiecka dolina
8.
>