<
13:51, 28.08.2002, 1/100 s, F/4.8, 16.2 mm
Prosiecka dolina
7.
>