<
13:09, 28.08.2002, 1/400 s, F/2.8, 5.4 mm
Prosiecka dolina
4.
>