<
12:57, 28.08.2002, 1/250 s, F/4.8, 16.2 mm
Prosiecka dolina
3.
>