09:56, 22.09.2007, 1/320 s, F/9, 28 mm, ISO 100
Slovinsko
>