<
11:17, 11.08.2003, 1/200 s, F/8, 5.4 mm
Varovanie I
>