<
09:26, 16.10.2010
Bratislavské nábrežie z Petržalskej strany
>