blog

Sierpinski in WebGL

06.01.2012

Minulý týždeň som si robil prehľad o WebGL a frameworkoch, ktoré sú nad WebGL postavené. Rozhodol som sa jeden z nich vyskúšať. Tu si môžeš pozrieť výsledky:

Last week I spent some time studying WebGL and some frameworks that build upon WebGL. I have decided to try one of them out. You can use links above to look at the results.