blog

Lodenice pred likvidáciou v Karloveskej zátoke

21.04.2008
Karloveská zátoka

Do galérie som pridal fotky lodeníc z Karloveskej zátoky, ktoré v priebehu niekoľkých dní čaká začiatok likvidácie. Zlikvidované by mali byť na mieste a kompletne by mali zmiznúť pred koncom Júna 2008. Týka sa to hlavne lodeníc FMFI & PRIF UK a LF UK.


Karloveská zátoka

Tieto šlepy slúžili ako základne a klubovne pre celé generácie vodákov, ktorí v minulosti úspešne reprezentovali a aj v týchto dňoch reprezentujú mesto Bratislavu a na medzinárodných podujatiach aj Slovensko. Verím, že vodácky šport a život bude naďalej prevládať v Karloveskej zátoke aj napriek týmto zmenám.